Výskyt priezviska Hrčka/Hrčková

Podľa publikácie: P. Ďurčo a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Podklady k projektu: Copernicus Programme, project COP-58: ONOMASTICA–COPERNICUS DATABASE. CD ROM. Paris: ELRA – 1998.

Priezvisko HRČKA sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 560×, celkový počet lokalít: 146, najčastejšie výskyty v lokalitách:
ZVOLEN, okr. ZVOLEN – 33×;
TRNAVA, okr. TRNAVA – 30×;
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, okr. TOPOĽČANY (od r. 1996 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU) – 20×;
HORNÁ KRUPÁ, okr. TRNAVA – 19×;
BUČANY, okr. TRNAVA – 12×;
NOVÁ BYSTRICA, okr. ČADCA – 12×;
DOLNÉ DUBOVÉ, okr. TRNAVA – 11×;
PETRŽALKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 11×;
BOHUNICE (obec JASLOVSKÉ BOHUNICE), okr. TRNAVA – 10×;
KOLAČNO, okr. TOPOĽČANY (od r. 1996 PARTIZÁNSKE) – 10×;


Priezvisko OSTRÁK HRČKA sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 1×, celkový počet lokalít: 1, v lokalitách:
ZÁHORSKÁ BYSTRICA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 1×;

Priezvisko HRČKOVÁ sa na Slovensku v roku 1995 nachádzalo 574×, celkový počet lokalít: 153, najčastejšie výskyty v lokalitách:
ZVOLEN, okr. ZVOLEN – 41×;
TRNAVA, okr. TRNAVA – 20×;
PETRŽALKA (obec BRATISLAVA), okr. BRATISLAVA – 17×;
HORNÁ KRUPÁ, okr. TRNAVA – 14×;
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, okr. TOPOĽČANY (od r. 1996 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU) – 13×;
PIEŠŤANY, okr. TRNAVA (od r. 1996 PIEŠŤANY) – 13×;
RUŽOMBEROK, okr. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (od r. 1996 RUŽOMBEROK) – 13×;
ZVONČÍN, okr. TRNAVA – 13×;
LIKAVKA, okr. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (od r. 1996 RUŽOMBEROK) – 12×;
PONIKY, okr. BANSKÁ BYSTRICA – 12×;

Dalšia doporučená literatúre, keby mal niekto čas na študovanie:

Ďurčo, Peter: Vlastné mená na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca, 25 : Prednášky XXXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. Jozef Mlacek. – Bratislava : Stimul, 1996, s. 54-60. ISBN 80-85697-31-9

Ďurčo, Peter: Names in Slovakia : Occurence, pronuntiation, transcription in computer compilation. ONOMASTICA-COPERNICUS Research Colloquium / Red. Keith Edwads. – Edinburg : University of Edinburg, 1996, s. 1-14.

Ďurčo, Peter: Počítačový korpus vlastných mien a automatický výslovnostný transkriptor : tézy prednášky konanej dňa 4. 6. 1996 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave. In: Zápisník slovenského jazykovedca : tézy prednášky konanej dňa 4. 6. 1966 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave. – Roč. 15, 1996, s. 31-34.

Ďurčo, Peter – Medľa, Milan – Koša, Jozef: ONOMASTICA-Copernicus. Kop.exe, User´s Guide. 1. vyd. Department of the Foreign Languages, Police Academy of the Slovak Republic & Central Register of the Inhabitants of the Slovak Republic, Bratislava 1996. – 24 s.

Ďurčo, Peter: Počítačové spracovanie vlastných mien na Slovensku. In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy : Sociolinguistica Slovaca 3. Zost. Slavo Ondrejovič. – Bratislava : Veda, 1997, s. 312-325. ISBN 80-224-0514-0

Jack, M. (ed.) – Aboltina, I. – Ďurčo, P. – Edwards, K.  – Jasem, K. – Kačić, Z. – Kolář, P. – Ludovik, J. – Pall, P.: ONOMASTICA-COPERNICUS DATABASE. Multi Language Pronunciation Dictionary of Proper Names and Place Names. CD ROM. Paris : ELRA – 1998. (Viacjazyčný výslovnostný slovník vlastných a miestnych mien: 7 jazykov, Ďurčo, P. spracoval slovenskú časť – ca 240 000 hesel.)

Ďurčo, Peter: Variabilita a adaptácia priezvisk na Slovensku. In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine : Vedecký seminár Bratislava 19.- 20. október 2000. Red. Ľubor Králik. – Bratislava : Veda, 2002, s. 27-34. ISBN 80-80-224-0749-6

Ďurčo, Peter: Databáza názvov ulíc na Slovensku. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.-7. septembra 2002. Red. Pavol Žigo, Milan Majtán. – Bratislava : Veda, 2003, s. 199 – 209. ISBN 80-224-0791-7

Ďurčo, Peter: Urbanonymá na Slovensku. In: Studia academica Slovaca 32 : Prednášky XXXIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Zost. Jozef Mlacek. – Bratislava : Stimul, 2003, s. 156-168. ISBN 80-88982-14-6

Ďurčo, Peter: Deutsche Familiennamen in der Slowakei oder was kann ein elektronisches Namenkorpus der Antroponymieforschung anbieten. In: Deutsche Sprache in der Slowakei. Red. Albrecht Greule, Jörg Meier. – Wien: Edition Preasens, 2003, s. 137 – 146. ISBN 3-7069-0192-7

Viac tu: http://slovniky.juls.savba.sk

Michal Hrčka

~ Michal is a founder of company (Obnova inc.) that is mostly concerned with restoration and conservation of historical facades, interiors and castles using traditional materials and techniques. ~ In the year 2000 he established an internet magazine about cultural heritage www.obnova.sk, which is the biggest internet medium at this field now. ~ http://hrcka.eu/kontakt/

You may also like...

2 komentáre

  1. Barbara Prelcova rod.Hrčkova píše:

    Vyskyt priezviska Hrčkova v roku 1995 nemate uvedenu obec Kolačno okr.Partizanske. Ja sama som vtedy mala 10 rokov a bolo nas tu ak dobre ratam viac ako 10 ziem s tym priezviskom. Je to super citat o svojom rodnom priezvisku.

  2. Michal Hrčka píše:

    Ahoj Brabara,
    dakujem za info. Evidujem tento okruh Hrckovcov ako Banovce-Omastina. Okrem neho je dalsie ohnisko v okoli Trnavy a Likavky (Ruzomberok). Budem rad ked mi posles viac informacii o vasej vetve na [email protected]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *