Vojnové obdobie (SNP)

Občania Hornej Krupej prejavili svoju odvahu a odpor voči fašistom aj v čase Slovenského národného povstania. V radoch partizánov hrdinsky bojovali Domin Hrčka, Ján Nádašský, Jozef Hasenovič, Ján Dvorak, Ján Blažo, Štefan Gažo, Štefan Prodaj a Štefan Chynoranský, ktorého Nemci odvliekli do koncentráka, kde ho umučili. Občania Hornej Krupej sa hrdinsky zachovali v rokoch druhej svetovej vojny. Štefan Krajčovič, ktorý ukrýval sovietsku rozviedčičku – vtedy 20 – ročnú Lídiu. Nemeckí fašisti za jej chytenie vypísali odmenu 100000,- korún. 10. novembra 1944 asi o 23:00 hodine prišlo k domu Štefana Krajčoviča 8 sovietskych vojakov a 1 žena. Doviedol ich z Trnavy Lančarič.

Občania Hornej Krupej prejavili svoju odvahu a odpor voči fašistom aj v čase Slovenského národného povstania. V radoch partizánov hrdinsky bojovali Domin Hrčka, Ján Nádašský, Jozef Hasenovič, Ján Dvorak, Ján Blažo, Štefan Gažo, Štefan Prodaj a Štefan Chynoranský, ktorého Nemci odvliekli do koncentráka, kde ho umučili. Občania Hornej Krupej sa hrdinsky zachovali v rokoch druhej svetovej vojny. Štefan Krajčovič, ktorý ukrýval sovietsku rozviedčičku – vtedy 20 – ročnú Lídiu. Nemeckí fašisti za jej chytenie vypísali odmenu 100000,- korún. 10. novembra 1944 asi o 23:00 hodine prišlo k domu Štefana Krajčoviča 8 sovietskych vojakov a 1 žena. Doviedol ich z Trnavy Lančarič.

http://www.hornakrupa.com/historia_obce.html

SNP sa v r. 1944 priamo zúčastnili viacerí tajovskí aktívni i záložní vojaci a partizáni. Tí, čo neboli v zbrani, opravovali cestu na Skalku a kopali protitankové priekopy na ceste od Kordík i od Králik a osádzali prekážky.

V bojoch na Skale bolo viacej vojakov ranených i zabitých. Dvaja slovenskí vojaci sú pohcované aj na našom cintoríne.
Ladislav Kalina od Kantorov prešiel v Rusku do zajatia, absolvoval partizánsku prípravu a 6. augusta 1944 ako parašutista zoskočil na Latiborskú hoľu v Nízkych Tatrách. Bol veliteľom organizátorskej skupiny, z ktorej vznikla brigáda Za Slobodu Slovanov. Po skončení vojny dostal viacero vysokých štátnych vyznamenaní.
Partizáni v rôznych skupinách boli: Jozef Hrčka, Ján Kalina, Jozef Murgaš, Imrich Marušinec, Ján selecký ako aj vojaci na rôzncy úsekoch frontu bojovali: Ladislav Hammer, Rudolf Murgaš, Ondrej Pavlík, František Púchy ml. aj st., Rudolf Púchy a Ladislav Sedilek. Poslední šštyria boli aj v zajatí a prešli koncentračnými tábormi v Nemecku.

http://www.tajov.sk/historia-obce.html

Michal Hrčka

~ Michal is a founder of company (Obnova inc.) that is mostly concerned with restoration and conservation of historical facades, interiors and castles using traditional materials and techniques. ~ In the year 2000 he established an internet magazine about cultural heritage www.obnova.sk, which is the biggest internet medium at this field now. ~ http://hrcka.eu/kontakt/

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.