Označené ako: Hrček

0

Ján Hrčka/Hrček z Štěpánovic – 1455

Zaujímavá zmienka z Vlastivedného časopisu spolku múzejného v Olomouci (už som o ňom písal). Spomína sa tam Ján Hrčka z Štěpánovic, dnes už zaniknutej obce. Problémom zostáva rozkol medzi priezviskom Hrčka a Hrček. Záznam...