Stichwort: 1455

0

Ján Hrčka/Hrček z Štěpánovic – 1455

Zaujímavá zmienka z Vlastivedného časopisu spolku múzejného v Olomouci. Spomína sa tam Ján Hrčka z Štěpánovic, dnes už zaniknutej obce. Problémom zostáva rozkol medzi priezviskom Hrčka a Hrček. Záznam sa mi však zdá byť...

0

alarmieren Sie in 2017

Je länger ich habe keine Informationen über Nachrichten aus Ahnenforschung hinzugefügt, zumindest in indent füge ich, was ich geschaffen, in 2017: