Megjelölt: 1455

0

Ján Hrčka/Hrček z Štěpánovic – 1455

Zaujímavá zmienka z Vlastivedného časopisu spolku múzejného v Olomouci. Spomína sa tam Ján Hrčka z Štěpánovic, dnes už zaniknutej obce. Problémom zostáva rozkol medzi priezviskom Hrčka a Hrček. Záznam sa mi však zdá byť...

0

riasztást 2017

Minél tovább már nem adott információt hírek genealógiai kutatások, legalábbis francia adhatok, amit kezelni 2017: