4 Search results

For the term "123".
1

Literatúra ku rodovému výskumu v Liptove

Na web stránke http://www.dejinyliptova.sk/ zverejnili pracovníci inštitúcie Štátny archív v Bytči, pobočka Liptovský Mikuláš zoznam literatúry k dejinnému výskumu. ACSÁDY, I.: Széchy Mária 16101679. Budapest 1888. ALAPI, Gy.: Komárom vármegye nemes családjai. Komárom 1911....

0

U.S. Social Security Death Index (2010)

1. Joe HRCKA – U.S. Social Security Death Index Birth: 25 Feb 1888  State Where Number was Issued: California  Death: Jan 1970 2. June HRCKA – U.S. Social Security Death Index Birth: 17 Oct...

0

Zoznam pevných telefónnych staníc Hrčkovcov

Zoznam pevných telefónnych staníc Hrčkovcov na Slovensku podla www.zoznamst.sk ku 2. 3. 2004 (217) Meno Adresa akad.mal. Helena Hrčková Rezedová , Bratislava akad.mal. Milan Hrčka Páričkova , Bratislava Alena Hrčková Svätoplukova , Bánovce nad...